Tècnica E.P.I (Electròlisis Percutànea Intratisular)

La Tècnica E.P.I és una tècnica innovadora que permet desnaturalitzar i eliminar només el teixit degenerat, restablint de forma natural la regeneració del tendó i la funció dels teixits tous.
La electròlisis percutànea intratisular és una tècnica de fisioteràpia invasiva que consisteix en l’aplicació ecoguiada d’una corrent galvánica mitjançant una agulla d’acupuntura que produeix un procés inflamatori de caràcter local el qual permet la fagocitosis i la reparació del teixit tou afectat (tendó, lligament, múscul…).

La Tècnica E.P.I s’utilitza per a tractar les lesions més comunes dels teixits tous, tendons i patologies musculars.